almagest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

almagest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm almagest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của almagest.

Từ điển Anh Việt

  • almagest

    /'ælmədʤest/

    * danh từ

    sách thiên văn (của Ptô-lê-mi); sách chiêm tinh; sách luyện giả kim