allusion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allusion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allusion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allusion.

Từ điển Anh Việt

 • allusion

  /ə'lu:ʤn/

  * danh từ

  sự nói bóng gió, sự ám chỉ

  to make an allusion to: nói bóng gió, ám chỉ, nói đến

  lời ám chỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allusion

  passing reference or indirect mention