alluringness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alluringness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alluringness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alluringness.

Từ điển Anh Việt

  • alluringness

    /ə'ljuəriɳnis/

    * danh từ

    sức quyến rũ, sức lôi cuốn, sức cám dỗ, vẻ duyên dáng; khả năng làm say mê, khả năng làm xiêu lòng