allotter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allotter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allotter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allotter.

Từ điển Anh Việt

  • allotter

    xem allot

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allotter

    * kỹ thuật

    bộ phân phối