allomorphism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allomorphism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allomorphism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allomorphism.

Từ điển Anh Việt

 • allomorphism

  * danh từ

  (sinh học) hiện tượng dị hình

  (ngôn ngữ) tính chất tha hình vị, hiện tượng tha hình vị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allomorphism

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đồng hình dị chất