allocarpic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allocarpic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allocarpic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allocarpic.

Từ điển Anh Việt

  • allocarpic

    * danh từ

    tính tạo quả lai giống