alligatorboy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alligatorboy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alligatorboy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alligatorboy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alligatorboy

    * kỹ thuật

    y học:

    trẻ da cá sấu