alleluia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alleluia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alleluia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alleluia.

Từ điển Anh Việt

  • alleluia

    /,æli'lu:jə/ (halleluiah) /,hæli'lu:jə/ (hallelujah) /,hæli'lu:jə/

    * danh từ

    bài hát ca ngợi Chúa