allelism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allelism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allelism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allelism.

Từ điển Anh Việt

  • allelism

    * danh từ

    quan hệ alen