allantospore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allantospore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allantospore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allantospore.

Từ điển Anh Việt

  • allantospore

    * danh từ

    bào tử dạng xúc xích