all-insulated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-insulated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-insulated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-insulated.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • all-insulated

  * kỹ thuật

  cặp cá sấu

  kẹp cá sấu

  điện:

  cách điện toàn bộ