alkali-aggregate reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali-aggregate reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali-aggregate reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali-aggregate reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali-aggregate reaction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phản ứng kiềm-cốt liệu