alitalia airlines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alitalia airlines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alitalia airlines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alitalia airlines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alitalia airlines

    * kinh tế

    Công ty Hàng không Alitalia