alismin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alismin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alismin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alismin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alismin

    * kỹ thuật

    y học:

    chất chiết xuất từ cây trạch tá