alish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alish.

Từ điển Anh Việt

  • alish

    * tính từ

    giống như rượu bia