alinasal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alinasal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alinasal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alinasal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alinasal

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc cánh mũi