alima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alima.

Từ điển Anh Việt

  • alima

    * danh từ

    ấu trùng alima