alienor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alienor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alienor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alienor.

Từ điển Anh Việt

  • alienor

    * danh từhư aliener

    người chuyển nhượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alienor

    someone from whom the title of property is transferred