alienist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alienist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alienist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alienist.

Từ điển Anh Việt

  • alienist

    /'eiljənist/

    * danh từ

    (y học) người bị bệnh tinh thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alienist

    a psychiatrist and specialist in the legal aspects of mental illness