algolagmia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algolagmia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algolagmia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algolagmia.

Từ điển Anh Việt

  • algolagmia

    * danh từ

    (y học) việc tìm hứng thú vui trong việc tự gây đau khổ cho mình hay cho mình hay cho người khác