algerine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algerine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algerine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algerine.

Từ điển Anh Việt

 • algerine

  /æl'dʤiəriən/ (Algerine) /,ældʤə'ri:n/

  * tính từ

  (thuộc) An-giê-ri

  * danh từ

  người An-giê-ri