algarite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algarite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algarite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algarite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algarite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    angarit