alfonso borgia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alfonso borgia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alfonso borgia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alfonso borgia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alfonso borgia

    Similar:

    calixtus iii: Italian pope whose nepotism put the Borgia family in power in Italy (1378-1458)

    Synonyms: Borgia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).