alevin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alevin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alevin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alevin.

Từ điển Anh Việt

  • alevin

    * danh từ

    (động vật) cá bột