aleuria aurantia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleuria aurantia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleuria aurantia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleuria aurantia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleuria aurantia

    a discomycete with bright orange cup-shaped or saucer-shaped fruiting bodies and pale orange exteriors

    Synonyms: orange peel fungus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).