aleukia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleukia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleukia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleukia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aleukia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng không bạch cầu

    chứng không tiểu cầu