alette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alette.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alette

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cánh cửa nhỏ

  phần sau trụ liền tường

  thanh dọc cửa