alehouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alehouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alehouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alehouse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alehouse

    a tavern where ale is sold

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).