ale-wife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ale-wife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ale-wife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ale-wife.

Từ điển Anh Việt

  • ale-wife

    /'eilwaif/

    * danh từ

    bà chủ quán bia

    (động vật học) cá trích (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)