aldosteronopenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldosteronopenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldosteronopenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldosteronopenia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aldosteronopenia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng giãn dosteron