alder-leaved serviceberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alder-leaved serviceberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alder-leaved serviceberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alder-leaved serviceberry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alder-leaved serviceberry

    Similar:

    alderleaf juneberry: shrub or small tree of northwestern North America having fragrant creamy white flowers and small waxy purple-red fruits

    Synonyms: Amelanchier alnifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).