alcoholysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alcoholysis

  * kinh tế

  sự rượu phân

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  rượu phân