alcoholization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcoholization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcoholization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcoholization.

Từ điển Anh Việt

 • alcoholization

  /,ælkəhɔlai'zeiʃn/

  * danh từ

  sự cho chịu tác dụng của rượu

  sự cho bão hoà rượu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alcoholization

  * kinh tế

  sự bão hòa rượu