alcazar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alcazar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alcazar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alcazar.

Từ điển Anh Việt

  • alcazar

    * danh từ

    thành lũy (Tây Ban Nha), cung điện (Tây-ban-nha)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alcazar

    any of various Spanish fortresses or palaces built by the Moors