alburnum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alburnum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alburnum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alburnum.

Từ điển Anh Việt

 • alburnum

  /æl'bə:nəm/

  * danh từ

  dác (gỗ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alburnum

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dác (gỗ)