albuminosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng tăng anbumin huyết thanh