albuminoptysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminoptysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminoptysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminoptysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminoptysis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng đờm có anbumin