albuminometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminometer

    * kinh tế

    anbumin kế