albuminold sputum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminold sputum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminold sputum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminold sputum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminold sputum

    * kỹ thuật

    y học:

    đờm dạng lòng trắng trứng