albuminaturia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuminaturia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuminaturia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuminaturia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albuminaturia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng albumin niệu