albuca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albuca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albuca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albuca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albuca

    any of various plants of the genus Albuca having large clusters of pale yellow flowers; South Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).