albion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albion.

Từ điển Anh Việt

  • albion

    /'ælbjən/

    * danh từ

    (thơ ca) nước Anh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albion

    archaic name for England or Great Britain; used poetically