albinistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albinistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albinistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albinistic.

Từ điển Anh Việt

  • albinistic

    xem albinism

Từ điển Anh Anh - Wordnet