albiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albiness.

Từ điển Anh Việt

  • albiness

    * danh từ

    cô gái sinh ra tóc trắng