albata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albata.

Từ điển Anh Việt

  • albata

    /æl'beitə/

    * danh từ

    hợp kim mayso