albarium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albarium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albarium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albarium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albarium

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vữa albarium