albany nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albany nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albany giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albany.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albany

    state capital of New York; located in eastern New York State on the west bank of the Hudson river

    Synonyms: capital of New York

    a town in southwest Georgia; processing center for peanuts and pecans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).