al-ummah nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

al-ummah nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm al-ummah giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của al-ummah.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • al-ummah

    a terrorist group formed in India in 1992; is believed to be responsible for bombings in southern India in 1998

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).