akwa'ala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

akwa'ala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm akwa'ala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của akwa'ala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • akwa'ala

    a member of the Akwa'ala community in Baja California

    a community of Native Americans who speak a Hokan language and live in Baja California

    the Yuman language spoken by the Akwa'ala

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).