ajog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ajog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ajog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ajog.

Từ điển Anh Việt

  • ajog

    /ə'dʤɔg/

    * phó từ

    đi nước kiệu nhỏ (ngựa)